33 445 42 35

​​  ul. Stolarska 2, 34-300 Żywiec
 


Twój koszyk jest pusty

  Logowanie/rejestracja

Zmiana regulaminu usługi
2014-12-16

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z dniem 1.01.2015 r. zmianie ulegnie treść Regulaminu Świadczenia Usług przez E-NET24 dla Abonentów §4 ust. 3.

Zmiany Regulaminu dotyczą wydłużenia terminu na odstąpienie od umowy zawartej poza Biurem Obsługi Klienta lub na odległość z 10 do 14 dni.

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z art. 60a ustawy z dnia 16 lipca 2004 t. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) w przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Świadczenia Usług przez E-NET24, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych („Umowa”) w terminie do dnia 31.12.2014 r.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że proponowane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa i w związku z tym, w razie skorzystania przez Państwa z prawa do wypowiedzenia Umowy przed upływem czasu określonego, na jaki Umowa została zawarta, E-NET24 ma prawo dochodzić od Państwa zwrotu równowartości ulgi przyznanej Państwu, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.